برچسب: جوش شیرین

خاصیت جوش شیرین

کاربرد جوش شيرين  1- با پاشيدن جوش شيرين به روی مواد شعله ور مي تـوان آتش را فرو نشاند. 2- از مـخلوط جوش شيرين و آب براي شستن ميوه ها و سبزيجات استفاده كنيد....

مضرات جوش شیرین

مضرات جوش شیرین سود(باقیمانده از تجزیه جوش شیرین)در مقابل حرارت با ثبات است و در محصول باقی وغذا را قلیایی و نا مطلوب می کند . از طرفی به کار بردن جوش شیرین روی...