برچسب: علامت پوکی استخوان چیست؟

علائم پوکی استخوان در زنان

علامت پوکی استخوان چیست؟   اهمیت پوکی استخوان در این است که اغلب تا زمان شکستگی استخوانی علامتی ندارد. ستون فقرات، استخوان ران، لگن، مچ دست و انتهای ساعد به ترتیب شایع‌ترین محل‌هایی هستند...